" Kalocsa "

- Paprikamuseum -

     

 

 

 

 

 

De in het tussenstroomgebied van de Donau en de Tisza aan de oever van de Donau gelegen stad kent men vooral als centrum van de paprika aanbouw. Kalocsa is echter ook beroemd om zijn traditionele volkskunst in het bijzonder de zeer kleurrijke borduurwerken van bloemmotieven die vooral op meubels en aan de wanden als versiering gebruikt worden. Een zeer fraai voorbeeld vindt men in het station van kalocsa. In 1100 stichte koning Stephan 1 in Kalocsa het aartsbisdom voor de gebieden aan beide zijden van de oevers van de Donau. De eerste aartsbisschop was een abt genaamd Astrik, hij bracht de koning een door de paus geschonken kroon. Sinds 1900 zijn landbouw en de levensmiddelen industrie de belangrijkste bronnen van inkomsten.

In het historische centrum vind u op de Szabadság tér de twee belangrijkste bouwwerken namelijk, de dom en het aartsbisschoppelijk paleis. De eerste bisschopskerk werd gebouwd in de tijd van koning Stephan maar gedurende de volgende eeuwen werd de dom meerdere keren vernietigd. Voor de barokken nieuwbouw, tussen 1735 en 1754, leverde waarschijnlijk Andreas Mayerhoffer het ontwerp. De westkant heeft twee torens waar tussen moeder Maria tussen de apostelen Petrus en Paulus staat. In 1170 was de volledige inrichting van de dom klaar maar in 1816 door een brand volledig vernietigd, de opbouw werd meteen ter hand genomen. De reliefen in de gewelven werden door italiaanse meesters gemaakt, het schilderij bij het hoofdaltaar werd geschilderd door Leopold Kupelwieser uit Wenen. De figuren voor het koor stellen de heilige koning Stephan en Ladislaus voor. Het relieef aan de zuidzijde van de dom is de beeltenis van de eerste aartsbisschop van Kalocsa de abt Astrik.

In het Oratorium naast het koor en in de Domschatkamer worden zeer kostbare stukken van Katholieke kunst bewaard. Het oudste graf in de Krypte stamt uit het begin van de 13e eeuw.

Het barokke Paleis is in 1776 gebouwd naar tekeningen van de ordensbroeder Gaspar Oswald op de muren van een burcht uit de 14e eeuw. De wandschilderingen in de feestzaal en de plafond fresco’s in de kapel zijn werken van de beroemde Oostenrijkse Barokschilder Anton Maulbertsch. In de oostvleugel bevindt zich de bibliotheek waarin rond 100.000 banden en 56 Kodizes en 508 Wiegendrucke zijn ondergebracht. Een van de kostbaarste stukken is een bijbel met schrijfwerk van Martin Luther.

Het museum aan de István Király utca 25 herbergt naast exposanten uit de lokale geschiedenis ook de verzameling van de Etnograaf Károly Viski die de ontwikkeling van de volkskunst in Kalocsa en in het bijzonder het bloemenborduren aan de hand van bijzonder mooie voorbeelden laat zien.
Het museum is van Dinsdag tot en met Zondag van 09.00—17.00 uur geopend.

Een bezoek aan het paprikamuseum is zeker in de stad van de paprika een must.